Obsługa głosowań stacjonarnych, zdalnych i hybrydowych dla firm oraz stowarzyszeń

System POSIEDZENIA.PL to aplikacja, z której korzysta już ponad 500 jednostek różnego typu w całej Polsce. Przygotowaliśmy nasze rozwiązanie w taki sposób, aby było elastyczne i umożliwiało zarówno spotkanie w trybie stacjonarnym, jak również zdalnym i hybrydowym (część użytkowników przebywa na sali obrad, a reszta w domach).

Oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązanie, umożliwiające realizację zgromadzeń nawet na kilkaset osób. Przygotujemy dla Państwa urządzenia, wprowadzimy porządek obrad, przeszkolimy użytkowników i będziemy świadczyć asystę w czasie spotkania.

Zakres współpracy ustalamy zawsze indywidualnie, aby dostosować go do specyfiki danej organizacji, dlatego prosimy o kontakt - nasz pracownik przygotuje dla Państwa dedykowaną wycenę!WZAsystem - głosowania na telefonie, tablecie, laptopie


WZAsystem - głosowanie na telefonie, tablecie, laptopie, pilotach

ZALETY NASZEGO ROZWIĄZANIA

Obsługa wszystkich rodzajów głosowań - imienne, jawne, tajne, wybory

Funkcja sprawdzania obecności członków i obliczania kworum

Zliczanie i wyświetlanie głosów w czasie rzeczywistym

Możliwość natychmiastowego umieszczenia wyników na stronie WWW

Dostęp do elektronicznej wersji dokumentów - znika konieczność ich drukowania

Funkcja dyskusji w formie chatu video, głosowego i tekstowego oraz transmisja spotkań

Oferujemy Państwu kompleksową organizację wszelkiego rodzaju spotkań firm, stowarzyszeń i organizacji. Nasz system jest przystosowany do specyfiki spółek prawa handlowego i zgodny z wytycznymi zawartymi w KSH. Posiadamy również wersję dedykowaną organizacjom non profit, stowarzyszeniom pracodawców, związkom zawodowym i wszelkim organizacjom profesjonalnym. Nasze oprogramowanie doskonale sprawdzi się w samorządach uniwersyteckich oraz podczas organizacji konkursów i quizów.

SYSTEM DZIAŁA NA KAŻDYM URZĄDZENIU
Z DOSTĘPEM DO INTERNETU
(komputer, tablet, telefon)

WZAsystem - aplikacja do głosowania dla spółek, stowarzyszeń i organizacji

Aplikacja POSIEDZENIA.PL to proste w obsłudze rozwiązanie, z którego skorzystało już ponad 25 000 użytkowników.

WZAsystem - system do głosowań na sesjach stacjonarnych, zdalnych i hybrydowych

Po zarządzeniu głosowania przez przewodniczącego na panelu użytkowników pojawi się okno z tytułem uchwały, typem głosowania oraz 3 przyciskami do oddania głosu.WZAsystem - głosowania jawne, niejawne, tajne, imienne - dla spółek i stowarzyszeń

Wyniki głosowania prezentowane są w przejrzystej formie i mogą zostać wyświetlone na projektorze lub wyeksportowane na Państwa stronę internetową.

WZAsystem - głosowania, dystrybucja dokumentów, transmisja posiedzeń

Aplikacja pozwala na przygotowanie harmonogramu posiedzeń i dystrybucję materiałów wśród użytkowników systemu. Osoba przygotowująca posiedzenie może za jej pomocą stworzyć plan obrad, zaplanować dyskusje i głosowania, wgrać projekty uchwał.

SYSTEM MOŻE WSPÓŁPRACOWAĆ RÓWNIEŻ Z PILOTAMI

WZAsystem - głosowanie na pilotach podczas spotkań stacjonarnych i hybrydowychNasz system działa również na pilotach do głosowania. Co ważne, dostępny jest tryb mieszany, tzn. wszyscy uczestnicy posiedzeń mogą korzystać z różnych urządzeń - część z urządzeń multimedialnych (telefony, tablety, komputery) a inni z telefonów starszego typu (głosowanie SMS) lub pilotów.

Przygotowaliśmy nasz system tak, aby działał stabilnie niezależnie od posiadanych urządzeń i nawet bez dostępu do internetu.

ZOSTAW SWÓJ NUMER TELEFONU

Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i przygotujemy wycenę dostosowaną
do indywidualnych potrzeb i wymagań.